Advanced Masonry Blog Layout Design

Advanced Masonry Blog Layout Design is a Functional add-on for Blog awesome plugin that focuses on customizing and optimize blog Masonry layout 

Examples

Masonry Genep
Masonry Genep
Masonry Lima
Masonry Lima
Masonry Hiji
Masonry Hiji
Masonry Dua
Masonry Dua
Masonry Tilu
Masonry Tilu
Masonry Tujuh
Masonry Tujuh
Masonry Opat
Masonry Opat